Juan LOPE JIMENEZ
Artista, inauterizale, ...baina batez ere TOLOSARRA
ESpañol twitter EUskera
juanlopejimenez@gmail.com
Biografía Escultura urbana Tallas Caricaturas Lope en carnavales Amigos de J. Lope

Ramos AZKARATE OTEGUI (1847 - 1904)
Poeta tolosarra y zapatero remendón, fue autor de la letra de numerosas canciones carnavaleras entre las que destaca Galtzaundi, una de las composiciones humorísticas más populares de Euskadi. Ramos fue su nombre de pila por haber nacido en domingo de Ramos del año 1847. Inicialmente de tendencia liberal se incorporó más tarde al bando carlista. Además de innumerables composiciones humorísticas y religiosas escribió asimismo dos obras escénicas. Murió en 1904. Un busto suyo esculpido por Lope se encuentra en Berdura plaza, muy cerca de donde tuvo su taller.Ubicación: plaza Berdura de Tolosa
Año: 1968

Galtzaundi
Neri deritzat Galtzaundi, apellidua det Goñi,
Aldasoro izen goitia deitzen dirate nerori.
Iltzerikan ez nuen lenago pentsatzen,
bañan oraingotikan ez naiz eskapatzen.
Testamentu egitera nua ni lenbailen,
nere parientiak lasaitu ditezen.

Entierrua nai det gitia neri bigarren klasian,
lau zapatarik eramatia gañera berriz aidian.
Jota naparrak juaz enpero kalean,
sobrekamak balkoitan naramatenian.
Arramele zubian aizken aizkenian,
zagi bat ardo jarri kajaren gañian.